info@hidroforpompa.com

Şartlar & Koşullar

1. Taraflar
a) www.hidroforpompa.com  internet sitesinin faaliyetlerini yürüten TEKNİK BOBİNAJ’dır (Bundan böyle “HidroforPompa” olarak anılacaktır).
b) www. hidroforpompa.com  internet sitesine üye olan internet kullanıcısı “Üye” olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu HidroforPompa’nın sahip olduğu internet sitesi www.hidroforpompa.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.hidroforpompa.com  internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, HidroforPompa'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, HidroforPompa tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından HidroforPompa’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, HidroforPompa'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye www.hidroforpompa.com  internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.hidroforpompa.com  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.hidroforpompa.com  internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin HidroforPompa'yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. HidroforPompa'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. HidroforPompa, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.hidroforpompa.com  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden HidroforPompa'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, HidroforPompa’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, HidroforPompa'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. HidroforPompa'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, HidroforPompa'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. HidroforPompa tarafından www.hidroforpompa.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.
3.11. HidroforPompa kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. HidroforPompa, üyenin www.hidroforpompa.com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.12. HidroforPompa, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya HidroforPompa’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; HidroforPompa ve HidroforPompa web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.13. HidroforPompa web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye HidroforPompa web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.14. HidroforPompa, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya HidroforPompa web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.15. HidroforPompa, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.16. Taraflar, HidroforPompa'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.17. HidroforPompa, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. 

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya HidroforPompa tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. HidroforPompa üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
 

Ürün İadesi
Satın aldığınız ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 7 gün içinde aşağıdaki formu doldurarak iade koşulları dahilinde iade edebilirsiniz. Bu kapsamda geri göndereceğiniz ürün ya da ürünler hata ve kusur içeriyor ise kargo bedeli ödemezsiniz. Ürünü beğenmemeniz durumunda iade etmek istediğinizde ise kargo bedeli sizin tarafınızdan karşılanır.


+ İade kapsamındaki koşullar aşağıdaki gibidir; 
- İadeler mutlak surette orijinal kutu/ambalajı ve faturası ile birlikte yapılmalıdır.
- Kurumsal müşterilerimizin iade faturası kesmeleri gerekmektedir.
- Bütün standart aksesuarları hasarsız ve tam olarak orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
- Hediye verilen promosyonlu, kampanyalı ürünler de orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.

Not
Kargo sebebi ile hatalı gelen ürünler hakkındaki prosedür "Teslimat Bilgieri" bölümünde yer almaktadır.
Ürünü göndermeden önce aşağıdaki formu doldurunuz ve sizinle iletişime geçmemizi bekleyiniz.

 

Ürünlerin Çıkış Süresi
Tedarik sürecimiz marka ve ürüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Sipariş ürünleriniz stoktan veya aksi durumda Üretici Firmanın teslim süreleri dikkate alınarak tarafınıza e-posta, sms ya da telefon ile bilgilendirme yapılacaktır.

 

Kargomu Teslim Alma Esnasında Kontrol Edebilir Miyim?
Kargonuzu, kuryemizden imza karşılığı teslim aldıktan sonra açarak kontrol edebilirsiniz. Kargo ambalajında gözle görülür bir problem olmadığı sürece teslim alma işlemi yapılmadan kargolar açılamaz. Kargonuzu imza karşılığı teslim aldıktan sonra kuryemiz eşliğinde içeriğini kontrol edebilir, herhangi bir hasar durumunda “kargo durum tespit tutanağı” tutularak gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını sağlayabilirsiniz.

 

Fatura
Faturanız ürün ile gönderilebileceği gibi farklı bir adrese de gönderilebilmektedir. Üyelik aşamasında gireceğiniz fatura adresi ve bilgilerini Satınalma aşamasında farklı bir adres belirterek değiştirebilirsiniz.
 

Ürün İadesi ve Değişimi
Siparişinizi teslim aldıktan sonra ürünlerinizden kaynaklanan bir problemden (hasar, özür, bozukluk vs) dolayı ürünlerinizi iade etmek için kargo sorumlusu yanında kontrol ederek teslim alınız. Paket içerisinde hasar, özür. bozukluk tespit etmeniz durumunda kargo sorumlusunun yanında tutanak tutturunuz.